HPL – vysokotlaké dekoratívne lamináty

Oficiálny distribútor POLYREY pre SR

Montážny návod

Nasledujúca tabuľka dovolených zaťažení policových skrutkovaných regálov platí pri splnení nasledujúcich predpokladov:

  • dodržanie montážneho návodu
  • zaťaženia na jednotlivých policiach je rovnomerne rozložené na celej ploche police
  • police s rohovými platničkami sú upevnené na profiloch základného poľa prostredníctvom 24 skrutiek a na profiloch prídavného poľa prostredníctvom 12 skrutiek
  • police bez rohových platničiek sú upevnené na profiloch základného poľa prostredníctvom 8 skrutiek a na profiloch prídavného poľa prostredníctvom 4 skrutiek
  • prvá polica max. 152 mm nad podlahou, max. rozstupy medzi policami 610 mm
  • zaťaženie jedného poľa = súčet zaťažení na jednotlivých policiach poľa
  • vyššie zaťaženie poľa je možné dosiahnuť konštrukčnými zmenami – informujte sa na riešenie